Ntlhomole Mmutlwa (Setswana Home Language Grade 12: Novel) ePDF (perpetual licence)

Level/Grade: Grade 12
Author(s): Lobelo, OM
ISBN: 9780636204300
License: Perpetual licence
File type: ePDF
R61,00
R61,00
Matsetseleko, jaaka leina la gagwe le itlhalosa, o nna matsetseleko mo go boneng gore maikemisetso le ditoro tsa gagwe di a diragala. Otlogela legae le gagwe, ka pelo e e botlhoko, go ya go senka bokamoso jo bo botoka.

Batsadi ba Matsetseleko ba lemoga fa ngwana a ineile naga, ba leka ka tsotlhe gore a bonwe goa pala. Erile a setse a bone katlego a kopana le batho ba batla go mo tlhomola mmutlwa gore a gate a gatoga. Bofelong o boela gae a fitlha a tlhomola motse wa gaabo a o tlhabolola. Padi e humileng ka Setswana keya ya ga OM Lobelo o tswileng mo legatong la bobedi mo ngwageng wa 2010 mo Literature Awards. Barutwana batla ithuta ka go nna le maikaelelo le ditoro go di sireletsa le go di diragatsa.

Matsetseleko is motivated by his name to chase after his dreams even if it involves sacrifices. He runs away from home and his parents try unsuccessfully to find him. Through his adventures, he realises that he can achieve his goals only with the help of others. Having realised his dreams, he goes back to his community to help others.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
Country South Africa
Product Type Novel
Author(s) Lobelo, OM
Level/Grade Grade 12
Brand MML Literature
Imprint Maskew Miller Longman
ISBN 9780636204300
Licence Perpetual licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write a review of this product