Ga le batswadi ba selo (Sepedi First Additional Language Grade 12: Drama) ePDF (1-year licence)

Level / Grade:
Grade 12

Author(s):
Mothupi, P

ISBN:
9780636204119

License:
1-year licence

File type:
ePDF

In stock
SKU
9780636204119
R48.00
Ga le batswadi ba selo ke tiragatšo ya bophelo gare ga batswadi le bana, kudu lehlakoreng la tlhorišo le go kata. Mathata a ke ao a aparetšego naga gomme a keka bošego le mosegare bjalo ka hlaga.

Setongwane o e nameditše thaba ge a laetša gore Pulane ga se madi a gagwe ka go mo gapeletša go rekiša bjala mola a swanetše go dira mošomo wa sekolo ka gae.

Nkareng tša mmago ngwana o swara thipa ka bogaleng o di lekile le ge ka nako ye ntši a be a fahlwa ke lerato la gagwe go Setongwane. Bonganga, kgang le lenyatšo la Setongwane di dirile gore Moruti Moloki a lebale ka Setongwane ka ge a nyaditše dikeletšo tša gagwe.

Go tsena le go tšwa ga bagamodi ka ga Setongwane go bea Pulane bothateng ka ge mafelelong a katwa ke Phafana yo a mo hweditšego a nnoši ka gae. Go rata tšhelete ga Setongwane go dirile gore Phafana a mo fe R20 000 ya pipa molomo. Sephiri se utollotšwe gomme Setongwane, Nkareng le Phafana ba llelwa ke ditšhipi. Setongwane o swaretšwe go hloriša ngwana le mmagwe, go re Pulane a rekiše bjala a le ka tlase ga mengwaga ye lesomeseswai gape le go šireletša mosenyi elego Phafana go kata Pulane. Nkareng o swaretšwe go dumelela Pulane a hlorišwa; go rapeletša lenyalo le go se bege tlhorišo maphodiseng ka nako. Phafana o swaretšwe go kata Pulane. Pulane o isitšwe lefelong la tlhokomelo ya bafsa. Ka nnete batswadi ba, ga se batswadi ba selo.

Pulane's life is in a mess. Her family is unstable and as a result, her studies are affected. She also has to start working long hours in the shebeen. But when her stepfather insists that she goes to initiation school, her life becomes more distressing. She even thinks of committing suicide.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
More Information
Author(s) Mothupi, P
Level/Grade Grade 12
Brand MML Literature
Imprint Maskew Miller Longman
ISBN 9780636204119
Licence 1-year licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write Your Own Review
You're reviewing:Ga le batswadi ba selo (Sepedi First Additional Language Grade 12: Drama) ePDF (1-year licence)