Kabelo (Sepedi Home Language Grade 7: Novel) ePDF (1-year licence)

Level/Grade: Grade 7
Author(s): Nkomo, PS
ISBN: 9780636176454
License: 1-year licence
File type: ePDF
R45,00
R45,00
Kabelo ke padinyana ye e ngwaletšwego bafsa. E ngwadilwe ka bokgwari bjo bogolo. Sa go phagamiša maemo a yona le go feta ke gore moanegwathwadi wa yona, e lego Kabelo, ke sefofu. Kabelo ke morutwana wa mphato wa boselela sekolong sa bana ba difofu sa Malakabe. Go tloga mathomong o laeditše bohlale bjo bo makatšago dithutong tša gagwe. Ditlhahlobong o be a e ba ketapele ka phapošeng ya gagwe. Kabelo, ka ntle le bohlale thutong, e be e le setswerere košeng. Gape o be a phadima diphadišanong tša dingangišano tša sekolo sa gabo le tša tikologo. Sa go tloga se mmea makaleng ke mpho ya gagwe ya go kgona go ngwala tshwantšhetšo ya radio.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
Country South Africa
Product Type Novel
Author(s) Nkomo, PS
Level/Grade Grade 7
Brand MML Literature
Imprint Maskew Miller Longman
ISBN 9780636176454
Licence 1-year licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write a review of this product