Ihliziyo Ede (IsiNdebele Home Language Grade 9: Novel) ePDF (1-year licence)

Level / Grade:
Grade 9

Author(s):
Msiza, MP

ISBN:
9780636169852

License:
1-year licence

File type:
ePDF

In stock
SKU
9780636169852
R48.00
Ubugebengu, ukungathembeki ikohlakalo nomona yinto esele abantu baphila ngayo amalanga la, abasibangaki abantu abafuna ukusebenza, abantu abanengi bafuna ukuphila ngezinto zabantu/izinto zokwetjiwa, ukudlula lapho babe nomona ngazo. Abanye bathoma ngokwenza kuhle epilweni, kodwana izinto zabo zingakhambi kuhle ekugcineni ngebanga lesimo nomkhumbulo obuthakathaka njengombana kwenzeka komunye wabadlali enovelini le. Njengombana kuhlala kutjhiwo bonyana ungamuthembi umuntu kuncono uthembe ilitje, enovelini le kuvela iinhlobo/amalunga womndeni ebela ubaba uMgidi iinkomo zakhe. Iinkomezi zetjiwa malunga womndeni ebekacabanga bonyana ubugebengu buzobaphumelelisa, kodwana ngetjhudu elimbi akusikho koke okucabangako okwenzeka ngendlela ocabanga ngayo. Sifanele sikhumbule bonyana koke esikuthole ephasinapha sizokutjhiya lapha.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
More Information
Author(s) Msiza, MP
Level/Grade Grade 9
Brand MML Literature
Imprint Maskew Miller Longman
ISBN 9780636169852
Licence 1-year licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write Your Own Review
You're reviewing:Ihliziyo Ede (IsiNdebele Home Language Grade 9: Novel) ePDF (1-year licence)