Inhlonipho (IsiZulu Home Language Grade 9: Novel) ePDF (1-year licence)

Level/Grade: Grade 9
Author(s): Hlatshwayo, D
ISBN: 9780636169807
License: 1-year licence
File type: ePDF
R48,00
R48,00
Ngenxa yabangani abangalungile, uFanele uzithola esengene wathi shi embulalazweni oyizidakamizwa. Nangu useze waphenduka undingasithebeni ohudulana nezidwedwe emigwaqw eni yaseGoli.

Onke amaphupho akhe avele ashabalala njengamazolo lapho sekuvela ilanga. Usephenduke ihlongandlebe enjalo nje. Sekuze kulukhuni nakubazali bakhe ukuthi bamkhuze.

Yize noma uyise eseshonile usalokhu eqhubekile nokukhombisa ukuba yisixhwanguxhwangu. Impilo ibenzima kakhulu lapho eseqile ekhaya; esegolwe yimigwaqo yaseGoli. Izidakamizwa zimjove ngokunye. Akusekho ukubuyela emuva manje, kufanele azame ngazo zonke izindlela ukuthola imali yewunga.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
Country South Africa
Product Type Novel
Author(s) Hlatshwayo, D
Level/Grade Grade 9
Brand MML Literature
Imprint Maskew Miller Longman
ISBN 9780636169807
Licence 1-year licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write a review of this product