Kabelo (Sepedi Home Language Grade 7: Novel) ePDF (perpetual licence)

Level / Grade:
Grade 7

Author(s):
Nkomo, PS

ISBN:
9780636168169

License:
Perpetual licence

File type:
ePDF

In stock
SKU
9780636168169
R98.00
Kabelo ke padinyana ye e ngwaletšwego bafsa. E ngwadilwe ka bokgwari bjo bogolo. Sa go phagamiša maemo a yona le go feta ke gore moanegwathwadi wa yona, e lego Kabelo, ke sefofu. Kabelo ke morutwana wa mphato wa boselela sekolong sa bana ba difofu sa Malakabe. Go tloga mathomong o laeditše bohlale bjo bo makatšago dithutong tša gagwe. Ditlhahlobong o be a e ba ketapele ka phapošeng ya gagwe. Kabelo, ka ntle le bohlale thutong, e be e le setswerere košeng. Gape o be a phadima diphadišanong tša dingangišano tša sekolo sa gabo le tša tikologo. Sa go tloga se mmea makaleng ke mpho ya gagwe ya go kgona go ngwala tshwantšhetšo ya radio.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
More Information
Author(s) Nkomo, PS
Level/Grade Grade 7
Brand MML Literature
Imprint Maskew Miller Longman
ISBN 9780636168169
Licence Perpetual licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write Your Own Review
You're reviewing:Kabelo (Sepedi Home Language Grade 7: Novel) ePDF (perpetual licence)