Umbhodamo (IsiXhosa Home Language Grade 9: Novel) ePDF (perpetual licence)

Level/Grade: Grade 9
Author(s): Bunu, KN
ISBN: 9780636162556
License: Perpetual licence
File type: ePDF
R109,00
R109,00
UMnumzana Sango oyinqununu yesikolo samabanga aphakamileyo uzibhaqa ejongene neengxaki ezininzi oku ngathi izinyanya zakhe ziyamohlwaya ngezenzo ezigwenxa azenzileyo ebutsheni bakhe. Iqela lamakhwenkwe aqaqadekileyo athengisa iziyobisi liyagquba esikolweni, ukanti esajonge leyo nako kuvumbuluka uThembisa no Njabulo abaphuma kwixesha elidlulileyo ebomini bakhe befuna iimpendulo. Ingaba uzawukwazi ukumelana nesi sibini kwaye asinike iimpendulo? Ingaba esi sibini asizi kumosha elo gama lakhe lihle azakhele lona lokuba ngumntu ohloniphekileyo noluthandayo ucwangco?

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
Country South Africa
Product Type Novel
Author(s) Bunu, KN
Level/Grade Grade 9
Brand MML Literature
Imprint Maskew Miller Longman
ISBN 9780636162556
Licence Perpetual licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write a review of this product