Akusekho Konwaba (IsiXhosa Home Language Grade 9: Novel) ePDF (perpetual licence)

Level/Grade: Grade 9
Author(s): Achebe, C
ISBN: 9780636162211
License: Perpetual licence
File type: ePDF
R109,00
R109,00
Umfana oselula owayesenkundleni yamatyala yayingu-Obi Okonkwo, igosa eliphezulu kwiNkozo yobuRhulumente. U-Obi Okonkwo wayetyholwa ngokwamkela isinyobo.

‘Andisifumani isizathu esibangele ukuba uvumele ukunyotywa,’ yatsho iJaji, ‘Ungumfana oselula ofundileyo. Umfana oselula esijonge lukhulu kuye.’ Uthe u-Obi akuweva la mazwi zaphalala iinyembezi. U-Obi wayelahlekelwe yinto yonke. Wayelahlekelwe ngunina. Wayebhubhile. Kwaye wayelahlekelwe nayintombi awayeyithanda – yayimshiyile, ingasayi kuphinda ibuye. Ayikho enye into eyayinokubuya imlahlekele u-Obi Okonkwo.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:
  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.
Country South Africa
Product Type Novel
Author(s) Achebe, C
Level/Grade Grade 9
Brand Senior African Writers Series
Imprint Heinemann
ISBN 9780636162211
Licence Perpetual licence
File type ePDF
Format Fixed layout
Write a review of this product